Nuovi gradi Kyu

Congratulazioni per l’avanzamento dei nostri Mudan di kendo: F.Elvassore – 2° Kyu F.Insogna – 3° Kyu M. Galleano – 3° Kyu G.Mule – 3° Kyu L.Chiri – 4° Kyu P.Martino  – 4° Kyu S.Salati – 4° Kyu Giulia – 5° Kyu S.Cerqueira – 5° Kyu L.Di Crescenzo – 5° Kyu Nel congratularci con loro per…